SARIT currently contains 56 TEI documents in 216 MB of XML

Browsing 56 documents.

Title Author Script
Pramāṇavārttikasvavṛttiṭīkā Karṇakagomin Devanagari
Tattvasaṅgraha: Tattvasaṅgrahapañjikā Kamalaśīla Devanagari
श्रीमन् महाभारतम् व्यास Devanagari
Tarkabhāṣa Mokṣākaragupta Devanagari
Daśarūpaka Dhanika and Bhaṭṭanṛsiṃha Devanagari
Pramāṇavārttika: Pramāṇavārttikavṛtti Manorathanandin Devanagari
Pramāṇamīmāṃsā: Pramāṇamīmāṃsāvṛtti Hemacandra Devanagari
Vidhiviveka: Nyāyakaṇikā Vācaspati Miśra Devanagari
Vādasthānāni Jitāri Devanagari
Avayavinirākaraṇa Aśoka Devanagari
Skandapurāṇa Devanagari
Pramāṇavārttika Pariśiṣṭa 1 Vibhūticandra Devanagari
Vādanyāyaṭīkā Vipañcitārthā Śāntarakṣita Devanagari
Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa Bhoja Devanagari
Nyāyasūtra: Tātparyaṭīkā Vācaspatimiśra Devanagari
Pramāṇāntarbhāva Devanagari
Dvādaśāraṃ Nayacakram: Nyāyāgamānusāriṇī Siṃhasūri Gaṇi Vādi Devanagari
Pramāṇavārttikālaṅkāra Prajñākaragupta Devanagari
Kāvyādarśa Daṇḍin and Ratnaśrījñāna Devanagari
Nyāyabindu: Nyāyabinduṭīkā and Dharmottarapradīpa Dharmottara and Durveka Miśra Devanagari

Browsing 56 documents.