Sarvāṅgasundarā

vraṇo dviprakāro-nijāgantubhedād duṣṭaśuddhabhedācca| nijo vraṇaḥ śārīraidoṣairbhavati| āganturbāhyahetūdbhavaḥ| doṣairadhiṣṭhito duṣṭaḥ| śuddho yo doṣairanadhiṣṭhitaḥ|