Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

vidradhiplīhahṛdrogagulmāgnisadanādayaḥ||58||
bhavantyupadravāsteṣāmāvṛtānāmupekṣaṇāt||16||
58 1/2||16||

iti śrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuśrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ tṛtīye nidānasthāne vātaśoṇitanidānaṃ nāma ṣoḍaśo+adhyāyaḥ||16||