490
BRP155.006.1 nivṛttāṃ dakṣiṇāṃ naiva pratigṛhṇanti sūrayaḥ |
BRP155.006.2 svadattāṃ paradattāṃ vā yo hareta vasundharām || 6 ||
BRP155.007.1 ṣaṣṭir varṣasahasrāṇi viṣṭhāyāṃ jāyate kṛmiḥ |
BRP155.007.2 bhūmeḥ svaparadattāyā haraṇān nādhikaṃ kvacit || 7 ||
BRP155.008.1 pāpam asti mahāraudraṃ na svīkurmaḥ punas tu tām |
BRP155.008.2 evaṃ yadā svadattāyā haraṇe kiṃ tadā bhavet || 8 ||
BRP155.009.1 tathāpi krayarūpeṇa gṛhṇīmo dakṣiṇāṃ bhuvam |
BRP155.009.2 tathety ukte tu te devāḥ kapilāṃ śubhalakṣaṇām || 9 ||
BRP155.010.1 gaṅgāyā dakṣiṇe pāre bhuvaḥ sthāne tu tāṃ daduḥ |
BRP155.010.2 bhuktimuktipradaḥ sākṣād viṣṇus tiṣṭhati mūrtimān || 10 ||
BRP155.011.1 kapilāsaṅgamaṃ tac ca sarvāghaughavināśanam |
BRP155.011.2 tatrābhavad dānatoyād āpagā kapilābhidhā || 11 ||
BRP155.012.1 sasyavatyā api bhuvo dānād godānam uttamam |
BRP155.012.2 lokarakṣāṃ cakārāsau kṛtvā vinimayaṃ muniḥ || 12 ||
BRP155.013.1 yatra tīrthe ca tad vṛttaṃ gotīrthaṃ tad udāhṛtam |
BRP155.013.2 puṇyadaṃ tatra tīrthānāṃ śatam uktaṃ manīṣibhiḥ || 13 ||
BRP155.014.1 tatra snānena dānena bhūmidānaphalaṃ labhet |
BRP155.014.2 saṅgatā gaṅgayā tac ca kapilāsaṅgamaṃ viduḥ || 14 ||

Chapter 156: Viṣṇu's fight with the demons

SS 249-250

brahmovāca:

BRP156.001.1 śaṅkhahradaṃ nāma tīrthaṃ yatra śaṅkhagadādharaḥ |
BRP156.001.2 tatra snātvā ca taṃ dṛṣṭvā mucyate bhavabandhanāt || 1 ||
BRP156.002.1 tatredaṃ vṛttam ākhyāsye bhuktimuktipradāyakam |
BRP156.002.2 purā kṛtayugasyādau brahmaṇaḥ sāmagāyinaḥ || 2 ||
BRP156.003.1 brahmāṇḍāgārasambhūtā rākṣasā bahurūpiṇaḥ |
BRP156.003.2 brahmāṇaṃ khādituṃ prāptā balonmattā dhṛtāyudhāḥ || 3 ||
BRP156.004.1 tadāham abravaṃ viṣṇuṃ rakṣaṇāya jagadgurum |
BRP156.004.2 sa viṣṇus tāni rakṣāṃsi hantuṃ cakreṇa codyataḥ || 4 ||
BRP156.005.1 chittvā cakreṇa rakṣāṃsi śaṅkham āpūrayat tadā |
BRP156.005.2 niṣkaṇṭakaṃ talaṃ kṛtvā svargaṃ nirvairam eva ca || 5 ||
BRP156.006.1 tato harṣaprakarṣeṇa śaṅkham āpūrayad dhariḥ |
BRP156.006.2 tato rakṣāṃsi sarvāṇi hy anīnaśur aśeṣataḥ || 6 ||
BRP156.007.1 yatraitad vṛttam akhilaṃ viṣṇuśaṅkhaprabhāvataḥ |
BRP156.007.2 śaṅkhatīrthaṃ tu tat proktaṃ sarvakṣemakaraṃ nṛṇām || 7 ||
BRP156.008.1 sarvābhīṣṭapradaṃ puṇyaṃ smaraṇān maṅgalapradam |
BRP156.008.2 āyurārogyajananaṃ lakṣmīputrapravardhanam || 8 ||
BRP156.009.1 smaraṇāt paṭhanād vāpi sarvakāmān avāpnuyāt |
BRP156.009.2 tīrthānām ayutaṃ tatra sarvapāpanudaṃ mune || 9 ||