85
BRP020.083.1 mānasottaraśailasya devadaityādisevitam |
BRP020.083.2 satyānṛte na tatrāstāṃ dvīpe puṣkarasañjñite || 83 ||
BRP020.084.1 na tatra nadyaḥ śailā vā dvīpe varṣadvayānvite |
BRP020.084.2 tulyaveṣās tu manujā devais tatraikarūpiṇaḥ || 84 ||
BRP020.085.1 varṇāśramācārahīnaṃ dharmāharaṇavarjitam |
BRP020.085.2 trayīvārttādaṇḍanītiśuśrūṣārahitaṃ ca tat || 85 ||
BRP020.086.1 varṣadvayaṃ tato viprā bhaumasvargo 'yam uttamaḥ |
BRP020.086.2 sarvasya sukhadaḥ kālo jarārogavivarjitaḥ || 86 ||
BRP020.087.1 puṣkare dhātakīkhaṇḍe mahāvīte ca vai dvijāḥ |
BRP020.087.2 nyagrodhaḥ puṣkaradvīpe brahmaṇaḥ sthānam uttamam || 87 ||
BRP020.088.1 tasmin nivasati brahmā pūjyamānaḥ surāsuraiḥ |
BRP020.088.2 svādūdakenodadhinā puṣkaraḥ pariveṣṭitaḥ || 88 ||
BRP020.089.1 samena puṣkarasyaiva vistārān maṇḍalāt tathā |
BRP020.089.2 evaṃ dvīpāḥ samudrais tu sapta saptabhir āvṛtāḥ || 89 ||
BRP020.090.1 dvīpaś caiva samudraś ca samānau dviguṇau parau |
BRP020.090.2 payāṃsi sarvadā sarvasamudreṣu samāni vai || 90 ||
BRP020.091.1 nyūnātiriktatā teṣāṃ kadācin naiva jāyate |
BRP020.091.2 sthālīstham agnisaṃyogād udreki salilaṃ yathā || 91 ||
BRP020.092.1 tathenduvṛddhau salilam ambhodhau munisattamāḥ |
BRP020.092.2 anyūnānatiriktāś ca vardhanty āpo hrasanti ca || 92 ||
BRP020.093.1 udayāstamane tv indoḥ pakṣayoḥ śuklakṛṣṇayoḥ |
BRP020.093.2 daśottarāṇi pañcaiva aṅgulānāṃ śatāni ca || 93 ||
BRP020.094.1 apāṃ vṛddhikṣayau dṛṣṭau sāmudrīṇāṃ dvijottamāḥ |
BRP020.094.2 bhojanaṃ puṣkaradvīpe tatra svayam upasthitam || 94 ||
BRP020.095.1 bhuñjanti ṣaḍrasaṃ viprāḥ prajāḥ sarvāḥ sadaiva hi |
BRP020.095.2 svādūdakasya parito dṛśyate lokasaṃsthitiḥ || 95 ||
BRP020.096.1 dviguṇā kāñcanī bhūmiḥ sarvajantuvivarjitā |
BRP020.096.2 lokālokas tataḥ śailo yojanāyutavistṛtaḥ || 96 ||
BRP020.097.1 ucchrayeṇāpi tāvanti sahasrāṇy āvalohi saḥ |
BRP020.097.2 tatas tamaḥ samāvṛtya taṃ śailaṃ sarvataḥ sthitam || 97 ||
BRP020.098.1 tamaś cāṇḍakaṭāhena samantāt pariveṣṭitam |
BRP020.098.2 pañcāśatkoṭivistārā seyam urvī dvijottamāḥ || 98 ||
BRP020.099.1 sahaivāṇḍakaṭāhena sadvīpā samahīdharā |
BRP020.099.2 seyaṃ dhātrī vidhātrī ca sarvabhūtaguṇādhikā |
BRP020.099.3 ādhārabhūtā jagatāṃ sarveṣāṃ sā dvijottamāḥ || 99 ||