SARIT currently contains 57 TEI documents in 221 MB of XML

Browsing 57 documents.

Title Author Script
Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa Bhoja Devanagari
Sarvajñasiddhi Jitāri IAST
Siddhiviniścaya: Siddhiviniścayavṛtti and Siddhiviniścayaṭīkā Akalaṅka and Anantavīrya Devanagari
Skandapurāṇa Devanagari
Suśrutasaṃhitā Suśruta IAST
Sāmānyadūṣaṇa Aśoka Devanagari
Tantravārttika Kumārila Bhaṭṭa Devanagari
Tarkabhāṣa Mokṣākaragupta Devanagari
Tarkarahasya IAST
Tattvasaṅgraha: Tattvasaṅgrahapañjikā Kamalaśīla Devanagari
Vedāprāmāṇyasiddhi Jitāri IAST
Vidhiviveka: Nyāyakaṇikā Vācaspati Miśra Devanagari
Vādanyāyaṭīkā Vipañcitārthā Śāntarakṣita Devanagari
Vādasthānāni Jitāri Devanagari
Vākyapadīya Bhartṛhari IAST
Yogasūtrāṇi: Tattvavaiśāradī Vācaspatimiśra IAST
श्रीमन् महाभारतम् व्यास Devanagari

Browsing 57 documents.