Search
List of Works
Title Author Script Download Open
Arthaśāstra Kauṭalya IAST epub, pdf, xml xml
Ayurvedasūtram Anonymous IAST epub, pdf, xml xml
Aṣṭāvakragītā IAST epub, pdf, xml xml
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā Vāgbhaṭa IAST epub, pdf, xml xml
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā Vāgbhaṭa, Aruṇadatta, and Hemādri IAST epub, pdf, xml xml
Aṣṭāṅgasaṅgraha Vṛddhavāgbhaṭa IAST epub, pdf, xml xml
Brahmapurāṇa Vyāsa IAST epub, pdf, xml xml
Carakasaṃhitā Caraka and Agniveśa IAST epub, pdf, xml xml
Caryāmelāpakapradīpa Āryadeva IAST epub, pdf, xml xml
Kāvyādarśa Daṇḍin and Ratnaśrījñāna Devanagari epub, pdf, xml xml
Manusmṛti IAST epub, pdf, xml xml
Nyāyabhāṣya Vātsyāyana IAST epub, pdf, xml xml
Nāradasmṛti IAST epub, pdf, xml xml
Padārthadharmasaṅgraha Prasastapāda IAST epub, pdf, xml xml
Pramāṇavārttikavṛtti Manorathanandin Devanagari epub, pdf, xml xml
Pramāṇavārttikālaṅkāra Prajñākaragupta Devanagari epub, pdf, xml xml
Pātañjalayogaśāstra Patañjali IAST epub, pdf, xml xml
Rasaratnasamuccaya Vāgbhaṭa IAST epub, pdf, xml xml
Ratnakīrtinibandhāvali Ratnakīrti IAST epub, pdf, xml xml
Rājamārtaṇḍa or Bhojavṛtti Bhojarāja IAST epub, pdf, xml xml
Rāvaṇavaho (Setubandha) Pravarasena IAST epub, pdf, xml xml
Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa Bhoja Devanagari epub, pdf, xml xml
Suśrutasaṃhitā Suśruta IAST epub, pdf, xml xml
Tattvasaṅgrahapañjikā Kamalaśīla Devanagari epub, pdf, xml xml
Tattvavaiśāradī Vācaspatimiśra IAST epub, pdf, xml xml
Vādanyāyaṭīkā Vipañcitārthā Śāntarakṣita Devanagari epub, pdf, xml xml
Vākyapadīya Bhartṛhari IAST epub, pdf, xml xml
श्रीमन् महाभारतम् व्यास Devanagari epub, pdf, xml xml