SARIT currently contains 59 TEI documents in of XML

Browsing 59 documents.

Title Author Script
Rāvaṇavaho (Setubandha) Pravarasena IAST
Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa Bhoja Devanagari
Sarvajñasiddhi Jitāri IAST
Siddhiviniścaya: Siddhiviniścayavṛtti and Siddhiviniścayaṭīkā Akalaṅka and Anantavīrya Devanagari
Skandapurāṇa Devanagari
Suśrutasaṃhitā Suśruta IAST
Sāmānyadūṣaṇa Aśoka Devanagari
Tantravārttika Kumārila Bhaṭṭa Devanagari
Tarkabhāṣa Mokṣākaragupta Devanagari
Tarkarahasya IAST
Tattvasaṅgraha: Tattvasaṅgrahapañjikā Kamalaśīla Devanagari
Vedāprāmāṇyasiddhi Jitāri IAST
Vidhiviveka: Nyāyakaṇikā Vācaspati Miśra Devanagari
Vādanyāyaṭīkā Vipañcitārthā Śāntarakṣita Devanagari
Vādasthānāni Jitāri Devanagari
Vākyapadīya Bhartṛhari IAST
Vṛndamādhavāparanāmā Siddhayoga Vṛnda Devanagari
Yogasūtrāṇi: Tattvavaiśāradī Vācaspatimiśra IAST
श्रीमन् महाभारतम् व्यास Devanagari

Browsing 59 documents.