Sarvāṅgasundarā

visaṃjñaṃ sampannaṃ sāmaveṇugītādīnāṃ nisvanaṃ śrāvayediti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅga- hṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ pañcame kalpa siddhisthāne vamanavirecanavyāpatsiddhirnāma tṛtīyo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 3||