Āyurvedarasāyana

śailabhedāddravyaviśeṣamāha-himavaditi| iti hemādriṭīkāyāmāyurvedarasāyane| dravyakalpaprakaraṇaṃ sāmastyena nirūpitam||