Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

ā raṃ-vamanayogānupasaṃharati-vamanauṣadheti| iti hemādriṭīkāyāmāyurvedarasāyane| vāntyauṣadhaprakaraṇaṃ sāmastyena nirūpitam||1||