liṅganāṣapratiṣedhādhyāyaḥ

14

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athāto liṅganāśapratiṣedhaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātrayādayo maharṣayaḥ||2||
) vidhyetsujātaṃ niḥprekṣyaṃ liṅganāśaṃ kaphodbhavam||1||
āvartakyādibhiḥ ṣaḍbhirvivarjitamupadravaiḥ||1||