Sarvāṅgasundarā

tāśca malauṣṇyādibhirduṣṭā nayanāni dūṣayante| yata evaṃ tasmād dṛṣṭihitāni sarvadā upānadabhyañjanādīni bhajet| upajātī vṛtte| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne sarvākṣirogapratiṣedho nāma ṣoḍaśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 16||