Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

pippalī sarvajaṃ śūlaṃ vidārī kucikarṇakaḥ||25||
eṣāmasādhyāḥ, yāpyaikā tantrikā+anyāṃstu sādhayet||26||
pañcaviṃśatirityuktāḥ karṇarogā vibhāgataḥ||26||
iti śrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuśrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne karṇarogavijñānīyo nāma saptadaśo+adhyāyaḥ||17||