Sarvāṅgasundarā

arśorbudeṣu ca dagdheṣu nikumbhādibhiḥ kalkitairghṛtamadhvaktāṃ ghrāṇe vartiṃ praveśayet| śigrvādikaṃ ca nasyaṃ pūtināsoktaṃ bhajediti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne nāsārogapratiṣedho nāma viṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 20||