Sarvāṅgasundarā

upadaṃśe+acirodbhūte liṅgasya madhye sirāṃ mokṣayet| śiśirāṃ ca cikitsāṃ lepasekādibhiḥ kuryāt| viśeṣeṇa virecanena śuddhiṃ vidadhīta| pakve pāṭite ca tilakalkājyamadhubhirlepaḥ|