Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

ayatnācchleṣmagaṃ sādhyaṃ, yatnāt pittāśayāśrayam||70||
suduḥsādhyamasādhyaṃ vā vātāśayagataṃ viṣam||35||
70 1/2||35||
tāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne viṣapratiṣedho nāma pañcatriṃśo+adhyāyaḥ||35||