Sarvāṅgasundarā

darvīkarādibhedena bujaṅgāḥ saṅkṣepeṇa triprakārā bhaumāḥ| te tu yonibhedena vistarato+anekadhā bhidyante| viśeṣāścehānupayogino yataḥ, tato na nigadyante|