Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

jātamātraṃ viśodhyolbādbālaṃ saindhavasarpiṣā||1||
prasūtikleśitaṃ cānu balātailena secayet||1||
aśmanorvādanaṃ cāsya karṇamūle samācaret||2||
athāsya dakṣiṇe karṇe mantramuccārayedimam||2||