Sarvāṅgasundarā

ātmavān-sumatirhitāhāravihāro, jatruṇa ūrdhvaṃ śleṣmavātodbhavānāṃ vikārāṇaṃ-rogāṇāṃ, ajanmane-anutpattyai, tathotpannānāmucchedāya-vināśāya, sadā dhūmaṃ pibet|