Sarvāṅgasundarā

punastīkṣṇenāñjanenābhitapte locane cūrṇaṃ pratyañjanaṃ pūrvoktaṃ, hitamiti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ sūtrasthāne āścotanāñjanavidhirnāma trayoviṃśo+adhyāyaḥ|| 23||