Sarvāṅgasundarā

mriyate+asminnaṅga upahata iti marma| vibhajanaṃ-vibhāgaḥ, marmaṇāṃ vibhāgo marmavibhāgaḥ| so+asminnadhyāye+astīti marmavibhāgaḥ| arśāditvādac| śārīrasthāna pratibaddhatvācca śārīraḥ| śeṣaṃ pūrvavat|