Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

śoṣamehajvarādyanyadīrgharogopasargataḥ||57||
yā tṛṣṇā jāyate tīvrā sopasargātmikā smṛtā||5||
57 1/2||5||
iti tṛṣṇānidānam||5||

iti śrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuśrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ tṛtīye śarīrasthāne rājayakṣmādinidānaṃ nāma pañcamo+adhyāyaḥ||5||