śoṣamehajvarādyanyatamadīrgharogopasargāt-dīrghakālānubandhāt, yā tṛṣṇā syāt sopasargātmikā smṛtā, munīndrairiti śeṣaḥ| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ tṛtīye nidānasthāne rājayakṣmādinidānaṃ nāma pañcamo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 5||