Sarvāṅgasundarā

teṣāṃ-vāyūnāṃ, āvṛtānāmupekṣaṇāt-acikitsanāt, vidradhyādaya upadravā jāyante| tasmāttadupakrame yatitavyamiti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ tṛtīye nidānasthāne vātaśoṇitanidānaṃ nāma śoḍaśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 16||