Āyurvedarasāyana

kṣayakāse sarvadoṣāvirodhi kartavyamityāha---- saniipātodbhava iti| iti hemādriṭīkāyāyurvedarasāyane| kāsaprakaraṇaṃ nāma sāmastyena nirūpitam||