Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

tato virekaṃ kramaśo hṛdyaṃ madyaiḥ phalāmbubhiḥ||2||
kṣīrairvā saha sa hyūrdhvaṃ gataṃ doṣaṃ nayatyadhaḥ||3||
śamanaṃ cauṣadhaṃ rūkṣadurbalasya tadeva tu||3||