Sarvāṅgasundarā

kṛmīn jihāsuḥ kṣīrādīn varjayet| upajātivṛttam| iti ṣrīmṛgāṅkadattaputraṣrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne ṣvitrakṛmicikitsitaṃ nāma viṃṣo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 20||