696
Ah.6.30.037a yā vartyo yāni tailāni tan nāḍīṣv api śasyate |
Ah.6.30.037c piṣṭaṃ cañcu-phalaṃ lepān nāḍī-vraṇa-haraṃ param || 37 ||
Ah.6.30.038a ghoṇṭā-phala-tvak lavaṇaṃ sa-lākṣaṃ būkasya pattraṃ vanitā-payaś ca |
Ah.6.30.038c snug-arka-dugdhānvita eṣa kalko vartī-kṛto hanty a-cireṇa nāḍīm || 38 || 2586
Ah.6.30.039a sāmudra-sauvarcala-sindhu-janma-su-pakva-ghoṇṭā-phala-veśma-dhūmāḥ |
Ah.6.30.039c āmrāta-gāyatri-ja-pallavāś ca kaṭaṅkaṭeryāv atha cetakī ca || 39 || 2587
Ah.6.30.040a kalke 'bhyaṅge cūrṇe vartyāṃ caiteṣu śīlyamāneṣu |
Ah.6.30.040c a-gatir iva naśyati gatiś capalā capaleṣu bhūtir iva || 40 || 2588

Chapter 31

Atha kṣudrarogavijñānādhyāyaḥ

K edn 536-538
Ah.6.31.001a snigdhā sa-varṇā grathitā nī-rujā mudga-sannibhā |
Ah.6.31.001c piṭikā kapha-vātābhyāṃ bālānām ajagallikā || 1 || 2589
Ah.6.31.002a yava-prakhyā yava-prakhyā tābhyāṃ māṃsāśritā ghanā |
Ah.6.31.002c a-vaktrā cālajī vṛttā stoka-pūyā ghanonnatā || 2 || 2590
Ah.6.31.003a granthayaḥ pañca vā ṣaḍ vā kacchapī kacchaponnatāḥ |
Ah.6.31.003c karṇasyordhvaṃ samantād vā piṭikā kaṭhinogra-ruk || 3 || 2591
Ah.6.31.004a śālūkābhā panasikā śophas tv alpa-rujaḥ sthiraḥ |
Ah.6.31.004c hanu-sandhi-samudbhūtas tābhyāṃ pāṣāṇa-gardabhaḥ || 4 ||
Ah.6.31.005a śālmalī-kaṇṭakākārāḥ piṭikāḥ sa-rujo ghanāḥ |
Ah.6.31.005c medo-garbhā mukhe yūnāṃ tābhyāṃ ca mukha-dūṣikāḥ || 5 || 2592
Ah.6.31.006a te padma-kaṇṭakā jñeyā yaiḥ padmam iva kaṇṭakaiḥ |
Ah.6.31.006c cīyate nī-rujaiḥ śvetaiḥ śarīraṃ kapha-vāta-jaiḥ || 6 ||
  1. Ah.6.30.038v/ 30-38bv cukrasya pattraṃ vanitā-payaś ca 30-38bv vṛṣasya pattraṃ vanitā-payaś ca
  2. Ah.6.30.039v/ 30-39dv kaṭaṅkaṭeryāv atha ketakī ca 30-39dv kaṭaṅkaṭeryāv atha dīnikā ca
  3. Ah.6.30.040v/ 30-40bv vartyāṃ caiteṣu sevyamāneṣu
  4. Ah.6.31.001v/ 31-1av snigdhāḥ sa-varṇā grathitā 31-1cv piṭikāḥ kapha-vātābhyāṃ 31-1dv nī-rujā mudga-sammitā 31-1dv nī-rujā mudga-sannibhāḥ
  5. Ah.6.31.002v/ 31-2av yava-prakhyā yavākārā 31-2cv a-vaktrāś cālajī-vṛttāḥ 31-2dv stoka-pūyā ghanonnatāḥ
  6. Ah.6.31.003v/ 31-3bv kacchapī kacchaponnatā
  7. Ah.6.31.005v/ 31-5dv tābhyāṃ ca mukha-dūṣakāḥ