vṛttiḥ --- hṛdayaṃ śarīrasya pradeśaviśeṣaḥ| tasminnadhomukhasvalpapuṇḍarīkābhyantare+antaḥkaraṇasattvasya sthānam| tatra kṛtasaṃyamasya svaparacittajñānamutpadyate| svacittagatāḥ sarvā vāsanāḥ paracittagatāṃśca rāgādīñjānātītyarthaḥ ||34||