vṛttiḥ --- śrotraṃ śabdagrāhakamāhaṃkārikamindriyam| ākāśaṃ vyoma śabdatanmātrakāryam| tayoḥ sambandho deśadeśibhāvalakṣaṇastasmin kṛtasaṃyamasya yogino divyaṃ śrotraṃ pravartate| yugapat sūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭaśabdagrahaṇasamarthaṃ bhavatītyarthaḥ ||41||