vṛttiḥ --- tasya saṃyamasya bhūmiṣu sthūlasūkṣmāvalambanabhedena sthitāsu cittavṛttiṣu viniyogaḥ kartavyaḥ| adharāmadharāṃ cittabhūmiṃ jitāṃ jitāṃ jñātvottarasyāṃ bhūmau saṃyamaḥ kāryaḥ| sa hyanātmīīkṛtādharabhūmiruttarasyāṃ bhūmau saṃyamaṃ kurvāṇaḥ phalabhāgbhavati ||6||