nanu sādhyāviśiṣṭo+ayaṃ hetuḥ| dṛśyatvameva cittasyāsiddham| kiñca svabuddhisaṃvedanadvāreṇa hitāhitaprāptiparihārarūpā vṛttayo dṛśyante| tathāhi --- kruddho+ahaṃ bhīto+ahamatra me rāga ityevamādyā saṃvit buddherasaṃvedane nopapadyata ityāśaṅkāmapanetumāha ---