vṛttiḥ --- yo+ayamihaiva janmani nandīśvarādīnāṃ jātyādipariṇāmaḥ sa prakṛtyāpūrāt| pāścāttyā eva hi prakṛtayo+amuṣmiñjanmani vikārānāpūrayanti jātyantarākāreṇa pariṇamanti ||2||