vṛttiḥ --- yathā kleśānāmavidyādīnāṃ hānaṃ pūrvamuktam (2|10--11) tathā saṃskārāṇāmapi kartavyam| yathā te jñānāgninā pluṣṭā dagdhabījakalpā na punaścittabhūmau prarohaṃ labhante tathā saṃskārā api ||27||