evaṃ ca pratyayāntarāntarānudaye sthirībhūte samādhau yādṛśasya yoginaḥ samādheḥ prakarṣaprāptirbhavati tathāvidhamupāyamāha ---