puruṣārthaśūnyānāṃ guṇānāṃ pratiprasavaḥ kaivalyaṃ svarūpapratiṣṭhā vā citiśakteriti ||kaivalya 33||

47
  1. citiśaktiḥ iti bahusammataḥ sūtrapāṭhaḥ|