vṛttiḥ --- ādyānāṃ sraṣṭṝṇāṃ brahmādīnāmapi sa gururupadeṣṭā yataḥ sa kālena nāvacchidyate+anāditvāt| teṣāṃ brahmādīnāṃ punarādimattvādasti kālenāvacchedaḥ ||26||