vṛttiḥ --- śabdārthasmṛtipravilaye sati pratyuditaspaṣṭagrāhyākārapratibhāsatayā nyagbhūtajñānāṃśatvena svarūpaśūnyeva nirvitarkā samāpattiḥ ||43||