vṛttiḥ --- vitarkyante iti vitarkā yogaparipanthino hiṃsādayaḥ| teṣāṃ pratipakṣabhāvane sati yadā bādhā bhavati tadā yogaḥ sukaro bhavatīti bhavatyeva yamaniyamayoryogāṅgatvam ||33||

idānīṃ vitarkāṇāṃ svarūpaṃ bhedaprakāraṃ phalaṃ ca krameṇāha ---