vṛttiḥ --- pūrvajanmānubhūtamaraṇaduḥkhānubhavavāsanābalādbhayarūpaḥ samupajāyamānaḥ śarīraviṣayādibhirmama viyogo mā bhūdityanvahamanubandharūpaḥ sarvasyaivā+a+akṛmerbrahmaparyantaṃ nimittamantareṇa pravartamāno+abhiniveśākhyaḥ kleśaḥ ||9||