vṛttiḥ --- te sukṣmāḥ kleśāḥ ye vāsanārūpeṇaiva sthitāḥ svavṛttirūpaṃ pariṇāmaṃ nārabhante| te pratiprasavena pratilomapariṇāmena heyāstyaktavyāḥ| svakāraṇe+asmitāyāṃ kṛtārthaṃ savāsanaṃ cittaṃ yadā praviṣṭaṃ bhavati tadā kutasteṣāṃ nirmūlānāṃ sambhavaḥ ||10||