268
BRP071.030.1 tena viddhas trinetro 'pi īśāyāṃ buddhim ādadhet |
BRP071.030.2 pariṇeṣyaty asau nūnaṃ tadā tāṃ girijāṃ haraḥ || 30 ||
BRP071.031.1 jayinaḥ pañcabāṇasya na bāṇāḥ kvāpi kuṇṭhitāḥ |
BRP071.031.2 tathoḍhāyāṃ jagaddhātryāṃ śambhoḥ putro bhaviṣyati || 31 ||
BRP071.032.1 jātaḥ putras trinetrasya tārakaṃ sa haniṣyati |
BRP071.032.2 vasantaṃ ca sahāyārthaṃ śobhiṣṭhaṃ kusumākaram || 32 ||
BRP071.033.1 āhlādanaṃ ca manasā kāmāyainaṃ prayacchatha || 33 ||

brahmovāca:

BRP071.034.1 tathety uktvā suragaṇā madanaṃ kusumākaram |
BRP071.034.2 preṣayām āsur avyagrāḥ śivāntikam arindamāḥ || 34 ||
BRP071.035.1 sa jagāma tvarā kāmo dhṛtacāpo samādhavaḥ |
BRP071.035.2 ratyā ca sahitaḥ kāmaḥ kartuṃ karma suduṣkaram || 35 ||
BRP071.036.1 gṛhītvā saśaraṃ cāpam idaṃ tasya mano 'bhavat |
BRP071.036.2 mayā vedhyas tv avedhyo vai śambhur lokaguruḥ prabhuḥ || 36 ||
BRP071.037.1 trailokyajayino bāṇāḥ śambhau me kiṃ dṛḍhā na vā |
BRP071.037.2 tenāsau cāgninetreṇa bhasmaśeṣas tadā kṛtaḥ || 37 ||
BRP071.038.1 tad eva karma sudṛḍham īkṣituṃ surasattamāḥ |
BRP071.038.2 ājagmus tatra yad vṛttaṃ śṛṇu vismayakārakam || 38 ||
BRP071.039.1 śambhuṃ dṛṣṭvā suragaṇā yāvat paśyanti manmatham |
BRP071.039.2 tāvac ca bhasmasādbhūtaṃ kāmaṃ dṛṣṭvā bhayāturāḥ |
BRP071.039.3 tuṣṭuvus tridaśeśānaṃ kṛtāñjalipuṭāḥ surāḥ || 39 ||

devā ūcuḥ:

BRP071.040.1 tārakād bhayam āpannaṃ kuru patnīṃ gireḥ sutām || 40 ||

brahmovāca:

BRP071.041.1 viddhacitto haro 'py āśu mene vākyaṃ suroditam |
BRP071.041.2 arundhatīṃ vasiṣṭhaṃ ca māṃ tu cakradharaṃ tathā || 41 ||
BRP071.042.1 preṣayām āsur amarā vivāhāya parasparam |
BRP071.042.2 sambandho 'pi tathāpy āsīd dhimavallokanāthayoḥ || 42 ||

Chapter 72: Account of the events at the wedding-ceremony

SS 132-133

brahmovāca:

BRP072.001.1 himavatparvate śreṣṭhe nānāratnavicitrite |
BRP072.001.2 nānāvṛkṣalatākīrṇe nānādvijaniṣevite || 1 ||
BRP072.002.1 nadīnadasaraḥkūpataḍāgādibhir āvṛte |
BRP072.002.2 devagandharvayakṣādisiddhacāraṇasevite || 2 ||
BRP072.003.1 śubhamārutasampanne harṣotkarṣaikakāraṇe |
BRP072.003.2 merumandarakailāsamainākādinagair vṛte || 3 ||
BRP072.004.1 vasiṣṭhāgastyapaulastyalomaśādibhir āvṛte |
BRP072.004.2 mahotsave vartamāne vivāhaḥ samajāyata || 4 ||