Chapter 156: Viṣṇu's fight with the demons

SS 249-250

brahmovāca:

BRP156.001.1 śaṅkhahradaṃ nāma tīrthaṃ yatra śaṅkhagadādharaḥ |
BRP156.001.2 tatra snātvā ca taṃ dṛṣṭvā mucyate bhavabandhanāt || 1 ||
BRP156.002.1 tatredaṃ vṛttam ākhyāsye bhuktimuktipradāyakam |
BRP156.002.2 purā kṛtayugasyādau brahmaṇaḥ sāmagāyinaḥ || 2 ||
BRP156.003.1 brahmāṇḍāgārasambhūtā rākṣasā bahurūpiṇaḥ |
BRP156.003.2 brahmāṇaṃ khādituṃ prāptā balonmattā dhṛtāyudhāḥ || 3 ||
BRP156.004.1 tadāham abravaṃ viṣṇuṃ rakṣaṇāya jagadgurum |
BRP156.004.2 sa viṣṇus tāni rakṣāṃsi hantuṃ cakreṇa codyataḥ || 4 ||
BRP156.005.1 chittvā cakreṇa rakṣāṃsi śaṅkham āpūrayat tadā |
BRP156.005.2 niṣkaṇṭakaṃ talaṃ kṛtvā svargaṃ nirvairam eva ca || 5 ||
BRP156.006.1 tato harṣaprakarṣeṇa śaṅkham āpūrayad dhariḥ |
BRP156.006.2 tato rakṣāṃsi sarvāṇi hy anīnaśur aśeṣataḥ || 6 ||
BRP156.007.1 yatraitad vṛttam akhilaṃ viṣṇuśaṅkhaprabhāvataḥ |
BRP156.007.2 śaṅkhatīrthaṃ tu tat proktaṃ sarvakṣemakaraṃ nṛṇām || 7 ||
BRP156.008.1 sarvābhīṣṭapradaṃ puṇyaṃ smaraṇān maṅgalapradam |
BRP156.008.2 āyurārogyajananaṃ lakṣmīputrapravardhanam || 8 ||
BRP156.009.1 smaraṇāt paṭhanād vāpi sarvakāmān avāpnuyāt |
BRP156.009.2 tīrthānām ayutaṃ tatra sarvapāpanudaṃ mune || 9 ||
491
BRP156.010.1 tīrthāny ayutasaṅkhyāni sarvapāpaharāṇi ca |
BRP156.010.2 yeṣāṃ prabhāvaṃ jānāti vaktuṃ devo maheśvaraḥ || 10 ||
BRP156.011.1 pāpakṣayapratinidhir naitebhyo 'sty aparaḥ kvacit || 11 ||