vṛttiḥ --- tasyāmapi viśokāyāṃ siddhau yadā vairāgyamutpadyate yoginastadā tasmāddoṣāṇāṃ rāgādīnāṃ yadbījamavidyādayastasya kṣaye nirmūlane kaivalyamātyantikī duḥkhanivṛttiḥ puruṣasya guṇānāmadhikāraparisamāptau svarūpapratiṣṭhatvam 29 ||50||

  1. pā0 svarūpaniṣṭhatvam