vṛttiḥ --- tasya cetaso niruktānnirodhasaṃskārāt praśāntavāhitā bhavati| parihṛtavikṣepatayā sadṛśapravāhapariṇāmi cittaṃ bhavatītyarthaḥ ||10||