nanu cittameva yadi sattvotkarṣāt prakāśakam tadā svaparaprakāśarūpatvādātmānamarthaṃ ca prakāśayatīti tāvataiva vyavahārasamāptiḥ| kiṃ grahītrantareṇetyāśaṅkāmapanetumāha ---