vṛttiḥ --- vāsanānāmanantarānubhavo hetustasyāpyanubhavasya rāgādayasteṣāmavidyeti sākṣāt pāramparyeṇa hetuḥ| phalaṃ śarīrādi smṛtyādi ca| āśrayo buddhisattvam| ālambanaṃ yadevānubhavasya tadeva vāsanānām| atastairhetuphalāśrayālambanairanantānāmapi vāsanānāṃ saṃgṛhītatvāt| eṣāṃ hetvādīnāmabhāve jñānayogābhyāṃ dagdhabījakalpatve vihite nirmūlatvānna vāsanāḥ prarohanti na kāryamārabhanta iti tāsāmabhāvaḥ ||11||