vṛttiḥ --- tā evoktalakṣanāḥ samāpattayaḥ sabījaḥ saha bījenālambanena vartata iti sabījaḥ samprajñātaḥ samādhirucyate sarvāsāṃ sālambanatvāt ||46||