vṛttiḥ --- śrutamāgamajñānam| anumānamuktalakṣaṇam (1|7)| tābhyāṃ yā jāyate prajñā sā sāmānyaviṣayā| na hi śabdaliṅgayorindriyavadviśeṣapratipattau sāmarthyam| iyaṃ punaḥ nirvicāravaiśāradyasamudbhavā prajñā tābhyāṃ vilakṣaṇā viśeṣaviṣayatvāt| asyāṃ hi prajñāyāṃ sūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭānāmapi viśeṣaḥ sphuṭenaiva rūpeṇa bhāsate| atastasyāmeva yoginā paraḥ prayatnaḥ kartavya ityupadiṣṭaṃ bhavati ||49||

asyāḥ prajñāyāḥ phalamāha ---